Digital art

En helikopter på äventyr skapad i Photoshop